Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Het slopen van stallen is niet iets wat u dagelijks meemaakt. Het is dan ook logisch als u vragen heeft. Bekijk onderstaand een aantal veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Hoe is Totaalsloopwerken ontstaan?

We merkten dat de vraag naar sloopwerk ontzettend toenam door de nieuwe regeling(en) van de overheid. Daarom hebben we besloten om met drie partijen (Asbestinventarisatie Odialipeel B.V., Bunt Asbestsanering en Wouters Odiliapeel B.V.) samen te werken. We hebben maximaal opgeschaald om zo veel mogelijk boeren te kunnen helpen.

Werken jullie alleen in de regio Noord-Brabant?

Nee, ook projecten in andere provincies pakken we aan.

Met wie kan ik contact opnemen?

Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met Chris Wouters. U kunt bellen naar 0413 273 972, of mailen naar chris@woutersodiliapeel.nl.

Kan ik een offerte aanvragen?

U kunt een offerte aanvragen via ons offerteformulier. Deze vindt u hier.

Werkzaamheden

Hoe zit het met de asbestinventarisatie?

Voordat asbest daadwerkelijk gesaneerd mag worden is er een asbestinventarisatie nodig. Hierbij wordt er gekeken naar of er sprake is van asbest en of/hoe deze verwijderd dient te worden. Dit kunnen wij laten uitvoeren door Asbestinventarisatie Odiliapeel B.V.

Hoe gaat asbestsanering in zijn werk?

Voorafgaand aan de asbestsanering vindt er altijd een asbestinventarisatie plaats. Als daar geconstateerd wordt dat er sprake is van asbest en dat deze verwijderd moet worden, wordt er overgegaan tot asbestsanering. We verwijderen het asbest vakkundig en snel. Vervolgens verwerken we het asbest volgens de huidige regelgeving.

Hoe dient de stal te worden aangeleverd voor de sloop?

Het werkt voor ons het prettigst als de stal helemaal schoon is. Dit betekent dat er alleen een geraamte staat van dakplaten, muren en putten.

Moet ik aanwezig zijn bij de sloop?

Nee, het is niet nodig dat u aanwezig bent bij de sloop.

Hoe lang duurt een gemiddelde sloop?

Dat is lastig te zeggen. De duur van de sloop is namelijk afhankelijk van een heleboel factoren. Om dit beter in te kunnen schatten, hebben we meer informatie over uw situatie nodig. Neem daarvoor contact met ons op.

Voeren jullie het asbest en de puin zelf af?

Ja. Wij bieden het complete pakket aan. Daarbij hoort ook het verwerken van asbest en puin.

Actualiteiten

Wat is stikstof?

Stikstof is het hoofdbestanddeel van de lucht die we inademen. Als er te weinig zuurstof in de lucht zit, en dus te veel stikstof, dan stik je. Vandaar de naam stikstof. De stikstof waar we het over hebben als we over het stikstofprobleem praten zijnstikstofverbindingen (stikstof gebonden aan een ander molecuul).

Deze komen van nature in kleine hoeveelheden voor. Ze zijn onmisbaar voor het leven: ze zorgen dat planten groeien en zijn een bouwstof voor ons lichaam. Echter is de aanwezigheid van stikstofverbindingen sterk toegenomen de afgelopen eeuw. Dat komt door de mens. Deze is zelf stikstof gaan produceren. Twee verbindingen zijn daarbij kwalijk. Door stikstof onder hoge druk met waterstof te verbinden, krijg je namelijk ammoniak. Ammoniak is de basis van kunstmest. Wanneer boeren deze kunstmest uitrijden over hun land, komt deze ammoniak dus vrij. De tweede verbinding ontstaat wanneer stikstof hecht aan zuurstof. Dat gebeurt bij verbrandingen, bijvoorbeeld in de motor van een auto of vliegtuig.

Waarom is stikstof een probleem in Nederland?

Stikstof valt nu door alle menselijke uitstootbronnen als een soort gratis kunstmest uit de lucht. Aangezien planten groeien van stikstof, gebruiken ze deze graag. De planten die het hardste groeien, zoals brandnetels, grassen en braamstruiken, overwoekeren traaggroeiers. Insecten die deze traaggroeiers eten, zoals rupsen, gaan daardoor dood. En doordat er minder insecten zijn, hebben ook vogels minder te eten.

Daar komt bij dat stikstof de bodem verzuurt, waardoor belangrijke stoffen als calcium uit de bodem wegspoelen, wat weer een probleem is voor slakken en vogels. Slakken hebben calcium nodig om hun huisjes te maken en vogels voor eierschalen en botten.


Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Hierin worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om zo de biodiversiteit te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. In Nederland komen deze gebieden ook voor en moeten deze dus ook beschermd worden.

Wie is er verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot?

Hierbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Van de ammoniakuitstoot is 87,3% afkomstig van de landbouw (CBS, 2020). Van de stikstofoxidenuitstoot is het grootste deel afkomstig van het verkeer, energiecentrales en de industrie. Als we deze bij elkaar optellen komt zo’n 40% van de uitstoot af van de landbouw.

Hoeveel moet de stikstofuitstoot teruggedrongen worden?

Het stikstofplan moet ertoe leiden dat de totale stikstofuitstoot in 2030 50 procent lager is. Rond Natura2000-gebieden dient de stikstofuitstoot zelfs met 70% omlaag te gaan. Dit gaat om 131 gebieden.

Wat kan ik als agrariër doen om minder stikstof uit te stoten?

Er zijn verschillende manieren waardoor u minder stikstof kunt uitstoten. Zo kunt u uw vee bijvoorbeeld minder eiwitrijk voer geven, de uit te rijden mest verdunnen met water, koeien vaker in de wei zetten, en de hoeveelheid jongvee verminderen.

Hoe meld ik me aan voor een vrijwillige opkoopregeling?

Vrijwillige opkoopregelingen lopen via de provincie. Als u gebruik wilt maken van een vrijwillige opkoopregeling kunt u daarvoor bij uw provincie terecht.

Kan de overheid een boer noodgedwongen laten stoppen?

Als er niet voldoende boeren vrijwillig stoppen, is gedwongen uitkoop voor het kabinet de uiterste optie.

Wat zijn de voorwaarden als een boer stopt? Hoe zit het met het land, het inkomen, en de mogelijke schulden?

Het is aan de provincie om te bepalen wat er met de aangekochte grond gebeurt. Het uitgangspunt is dat de aangekochte bedrijfsgebouwen worden gesloopt, tenzij deze voor een nieuwe duurzame bestemming kunnen worden gebruikt.

Waarom is Nederland in vergelijking met onze buurlanden zo streng voor boeren?

Nederland is koploper in Europa als het gaat om de uitstoot van stikstof (kg N/ha). De uitstoot is vier keer zo hoog als gemiddeld. Nergens worden zoveel dieren gehouden per hectare als in Nederland. Vlaanderen en Duitsland volgen op de tweede en derde plaats.

Hebben de protestacties effect?

Het is moeilijk om te zeggen of ze de besluitvorming in Den Haag beïnvloeden. Maar ze leveren in elk geval publiciteit en aandacht op.

Is er nog toekomst voor jonge boeren?

Dat weten we nog niet. Dit is afhankelijk van wat er de komende tijd besloten gaat worden.

Offerte
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan een offerte aan!