Lbv regeling

Alles over de Lbv en Lbv-plus regeling
(Landelijke beëindiging veehouderijlocaties)

Heeft u een agrarisch bedrijf met melkvee, vleeskalveren, varkens, kippen of kalkoenen? Op deze pagina vindt u alle informatie over de Lbv subsidieregelingen. Zo duidelijk mogelijk.


Er zijn twee subsidieregelingen: Lbv en Lbv-plus.

Lbv

Voor wie?
Bedoeld voor bedrijven (melkvee, varkens, kippen, kalkoenen) die niet onder de aanpak piekbelasters vallen, maar van wie de stikstofneerslag op minimaal één Natura-2000 gebied wel boven de drempelwaarde uitkomt.

Totaalbudget: €500 miljoen.

 • Varkenshouderijen: €115 miljoen
 • Pluimveehouderijen: €115 miljoen
 • Melkveehouderijen: €270 miljoen

Hoogte van de subsidie:

 • 100% van vastgestelde waarde van dierenverblijven;
 • Vergoeding vervallen rechten (bijv. 100 varkens met een waarde van €100 per stuk: vergoeding van €10.000).

Lbv-plus

Voor wie?
Bedoeld voor bedrijven (melkvee, vleeskalveren, varkens, kippen, kalkoenen) die wel onder de aanpak piekbelasters vallen (vanaf 2500 mol stikstofbelasting per jaar binnen 25 kilometer van gevoelige natuur).

Totaalbudget: €975 miljoen.

Hoogte van de subsidie:

 • 120% van vastgestelde waarde van dierenverblijven;
 • Vergoeding vervallen rechten (bijv. 100 varkens met een waarde van €100 per stuk: vergoeding van €10.000);
 • €45 per m2 vergoeding sloop en afvoer dierenverblijven, mest- en voeropslagen.

Tijdlijn

In 9 stappen van aanvraag tot afronding.

1. Vanaf 3 juli 2023: aanvraag indienen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de aanvraag indienen vanaf 3 juli 2023. De sluitdatum voor de Lbv regeling is 1 december 2023. Voor de Lbv-plus regeling is de sluitdatum 5 april 2024.

2. Aanvraag wordt beoordeeld

De aanvragen worden beoordeeld. Boeren krijgen de beslissing zo snel mogelijk, uiterlijk 1 juni 2024 voor Lbv, en binnen 16 weken na aanvraag voor Lbv-plus.

3. Aanvraag goedgekeurd? U ontvangt een overeenkomst

Is de aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een overeenkomst gestuurd.

4. Binnen 6 maanden na uitslag: overeenkomst tekenen

Nadat de aanvraag is goedgekeurd, heeft u 6 maanden de tijd om voor u definitief de knoop door te hakken. Als u ervoor kiest om te stoppen, ondertekent u de overeenkomst.

5. Binnen 6 weken na ondertekening: eerste voorschot

Heeft u de overeenkomst ondertekend? Dan ontvangt u binnen 6 weken het eerste voorschot van 20%.

6. Maximaal 12 maanden na tekenen overeenkomst: stoppen met activiteiten.

Binnen 12 maanden na het ondertekenen van de overeenkomst stopt u met alle veehouderijactiviteiten op de locatie. Het volgende heeft u dan geregeld:

 • U voert uw landbouwhuisdieren af.
 • U laat uw productierechten vervallen (varkens en pluimvee minimaal 80% en melkvee minimaal 95%).
 • U voert de verpompbare dierlijke mest van de locatie(s) af.
 • Heeft u meldingsplicht? Dan geeft u bij uw gemeente aan dat u niet langer landbouwhuisdieren op de locatie(s) houdt (melding Activiteitenbesluit).
 • U trekt uw omgevingsvergunning beperkte milieutoets in, of laat deze wijzigen, als u deze heeft.
 • U trekt uw omgevingsvergunning in, of laat deze wijzigen, als u deze heeft.
 • U trekt uw vergunning van de Wet natuurbescherming (voor een deel) in, als u deze heeft. Gaat u na het beëindigen van uw locatie andere activiteiten uitvoeren, die zorgen voor stikstofneerslag? Deze stikstofuitstoot (stikstofemissie) mag maximaal 15% zijn van de uitstoot uit de vergunning, die gold voor uw veehouderij.
 • U vraagt uw gemeente om het bestemmingsplan aan te laten passen.

7. U ontvangt het tweede voorschot

Bent u gestopt met de activiteiten? Dan ontvang u het tweede voorschot (maximaal 60%).

8. Maximaal 28 maanden na tekenen overeenkomst: slopen

U laat de dierenverblijven, mestkelders en -silo’s, sleuf- en voersilo’s slopen en verwijderen. Zorg ervoor dat u dit doet binnen 28 maanden nadat u de overeenkomst heeft getekend. U kunt ons hiervoor inschakelen. Wij nemen hierbij alle zorgen uit handen, en zorgen dat u nergens omkijken naar heeft.

9. Binnen 13 weken na slopen en verwijderen: laatste deel subsidie

U ontvangt het laatste deel van de subsidie.

Geen zorgen rondom de sloop

Heeft u besloten om te stoppen met uw veehouderijbedrijf? Vaak is dit een lastige keuze met veel impact. Het is daarom ook logisch dat u de sloop goed geregeld wilt hebben.

Totaalsloopwerken helpt u bij alle werkzaamheden die komen kijken bij de sloop. We nemen zo veel mogelijk zorgen weg, en laten de sloop soepel verlopen. Doordat wij een collectief van drie verschillende bedrijven zijn kunnen we elke fase van de sloop verzorgen. Denk hierbij aan asbestinventarisatie, asbestsanering, sloop en afvalverwerking. Zo hoeft u maar één partij in te schakelen voor de complete sloop van uw veehouderij.

Valt u onder de Lbv-plus regeling? Dan zal de subsidie in veel gevallen alle kosten rondom de sloop dekken.

Eén partij voor de gehele sloop en alles wat erbij komt kijken.


Vraag vrijblijvend een offerte aan.